Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:03
2729 648f
Reposted fromMuppet Muppet viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
20:57
Ile kalorii stracę uciekając od moich problemów?
20:51

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

20:51
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
20:47
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viaPicki91 Picki91
20:46
Ja po prostu chcę za dużo i zbyt nagle.
— ja po prostu jestem trochę głupia
21:54
Nie każdy facet jest w stanie udźwignąć Twoją kruchość, wnętrze i dlatego po prostu spierdala.
— znalezione.
21:49
21:37
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
21:21
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
21:20
5811 4caa
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPicki91 Picki91
21:18
8126 fb37
Reposted fromlaelaa laelaa viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
21:12
21:09
3939 36b0
20:14
7437 18cc
Reposted fromrol rol viaPicki91 Picki91
20:11
5350 24b5
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
20:07
3120 fd3d 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaPicki91 Picki91
20:06
22:24
3962 bbdb
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
22:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl